//Доклад на ЕК: България продава гражданство, престъпни групировки могат да проникнат в ЕС
паспорт

Доклад на ЕК: България продава гражданство, престъпни групировки могат да проникнат в ЕС

България, Малка и Кипър са единствените държави в Европейския съюз, чието законодателство позволява закупуването на гражданство в тях. Тази възможност обаче би могла да помогне на чуждестранни престъпни групировки да проникнат в ЕС, а освен това увеличава риска от пране на пари, корупция и укриване на данъци.

Това гласи проект на доклад на Европейската комисия, от който агенция Reuters е получила екземпляр и който ще бъде официално публикуван утре.

ЕК отбелязва, че макар гражданите, които купуват гражданство и право на пребиваване в страните членки на ЕС, може да го правят по основателни причини, според възможността за покупка на гражданство носи рискове за Блока.

Според доклада България, Малта и Кипър, освен че са единствените страни, продаващи гражданство в ЕС, са и сред 20-те държави, които продават разрешения за пребиваване. В трите държави, сред които е и нашата, граждани на страни извън ЕС могат да си купят паспорти, които им позволяват неограничен достъп до повечето страни от Блока. Единственото, което трябва да бъде направено за въпросните паспорти е да се инвестират между 1 и 2 млн. евро в България, Малта или Кипър.

Според ЕК и трите държави имат слаби правила за проверка откъде идват средствата на гражданите, които инвестират на територията им и по този начин на практика си купуват европейско гражданство. Освен това страните трудно предоставят информация за лицата, които са получили паспорти по този начин.

Не на последно място ЕК посочва, че България, Малта и Кипър заобикалят правилата на ЕС, които изискват дадено лице „ефективно“ да пребивава в една от страните членки на Блока преди да му се даде гражданство.

Европейската комисия вижда рискове и в програмите на 20 държави членки, сред които са и България, Малта и Кипър, за продажба на разрешения за пребиваване. Такива разрешения се продават срещу инвестиции за по-малко от 15 хил. евро в Хърватия до над 5 млн. евро в Люксембург и Словакия. Докладът на ЕК критикува схемите на няколко държави. Специално внимание е отделено на Португалия, която търпи критики, че дава разрешения за пребиваване на чужденци, живели в страната само за 7 дни. Това е в разрез с европейските правила, които изискват продължителен престой на гражданите от страни извън ЕС в Блока.

Източник: economic.bg