//Измамна схема с различни имена – Позитива, Прогресива Трейдинг, ББГ Симекс –България…
измама

Измамна схема с различни имена – Позитива, Прогресива Трейдинг, ББГ Симекс –България…

Има едни инвестиционни посредници, които не се отказват и се надиграват постоянно с Комисията за финансов надзор. За сега, за съжаление, водят една крачка напред пред регулатора.
Това се дължи донякъде на малко тромавата административна процедура, според която КФН отнема лиценза на фирмата, а създателите на дружеството, вече печатат следващите си пачки за сметка на нови наивници под ново име.
И така, КФН си играе на котка и мишка с „Позитива“ . Или „Прогресива трейдинг“. А защо не „ББГ Симекс-България“ или Позитива кепитъл, или Позитива фронт офис, а може би Фоукалпоинт?
Със сигурно има още имена, които Феникснюз не може да ви посочи. Но можем да ви разкажем как работи схемата им, за да знаете от какво да се пазите и да не попадате в клопката на умелите хитреци, след които тича КФН.
Хронолгия на Регулатора отзад напред
На 9 юли 2018 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД. В комисията се получиха множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а също така и след решението на КФН, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА СЛУЖИТЕЛ С ПОДОБНО ИМЕ И НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛА НИКОГО ДА УРЕЖДА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ И КЛИЕНТИТЕ МУ. Обръщаме внимание на инвеститорите с договори с „Прогресива трейдинг“ ООД или с „ББГ Симекс-България“ ООД да не се поддават на неверни твърдения. Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите не се съхраняват от инвестиционния посредник. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които „Прогресива Трейдинг“ ООД или „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър.
Подобни съобщения от страна на Регулатора никога не бива да бъдат подценявани или прочитани отгоро-отгоре. Феникснюз научи от свои източници, че в много от случаите КФН прави разследване след многобройни сигнали, но преди да се произнесе трябва да има твърдите доказателства за измамата или незаконните действия на лица или фирми.
Намек какво ще последва и какво правят хората зад Позитива, Комисията даде на 12 юни т.г.
През последните месеци се наблюдава тенденция за заблуда на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници. Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят означения „-ФРОНТ ОФИС“ или други думи, които могат да създадат заблуда в инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензирания от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник.

Във връзка с горното, Комисия за финансов надзор предупреждава инвеститорите, че:
– получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционния посредник;
– банковата сметка, по която се превеждат пари следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционния посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството.
Справка коя фирма/фирми стоят зад това продължение на името – ФРОНТ ОФИС , ни препраща към друго съобщение на КФН година по-рано:
Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, че „Позитива фронт офис“ ЕООД (предишно наименование „Позитива Кепитъл“ ЕООД) няма право да предоставя инвестиционни услуги в България, съобщиха от финансовия регулатор.
Сред тези инвестиционни услуги са приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент.
„Позитива фронт офис“ не е дружество, лицензирано от КФН или от компетентен орган на друга държава членка, посочват от институцията, ръководена от Карина Караиванова.
Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги от името на „Позитива фронт офис“, както и посочването от страна на различни лица на банкови сметки на „Позитива фронт офис“, по които да бъдат превеждани суми във връзка с търговията с финансови инструменти, е в противоречие със закона, предупреждават от КФН.
От финансовия регулатор напомнят, че към настоящия момент дружеството „Позитива“ АД разполага с издаден от КФН лиценз на инвестиционен посредник, но с решение на Комисията от 24 март Наталия Кумпикова и Николай Полинчев са назначени за квестори на инвестиционен посредник „Позитива“ АД, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева временно е забранено да управляват и представляватдружеството.
Квесторите на „Позитива“ АД са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството и то в рамките на поставените от КФН задачи с решение на КФН от 24 март 2017 г.
Как работи схемата
От едни и същи телефонни номера звънят и се представят с различни имена. По тази причина знам, че зад новите, постоянно сменящи се имeна стоят едни и същи измамници. Най-често звънят от телефони от поредицата 088 202 хххх. Ето част от номерата от които звънят на поразия: 0882020724, 0882020725 и т. н. до 50, 0887472932, 0882334887, 0882334817. Служителите, които звънят са от маркетингова агенция и не знаят, че участват в измама. Това разказва пред Warning Trading пострадалия Христо Петров.
Най-лесния начин да се разбере, че става въпрос за една и съща измама е като се провери от кои телефони се обаждат и от кои имейли се изпраща информация. Телефоните са описани по-горе, а мейлите обикновено са от типа @positivafinancial.com.
Петров съветва: много е важно да имате писмени доказателства, че сте дали пари и че сте ги искали многократно. На база писмени доказателства, можете да си търсите правата. За всеки конкретен казус, опитен адвокат може да прецени какви са възможностите. Аз имам доста контакти и не е проблем да намеря специалист за всякакви казуси. В моя случай един от адвокатите ми прецени, че можем да използваме опцията за запор на сметките им. Направих пълномощно и копия на всички документи и изпратени имейли. След няколко дни сложих запор на сметките им. Тогава изведнъж станаха много разговорливи и решиха да ми възстановят парите, заедно с направените от мен съдебни разноски и адвокатски хонорари. По това време вече бяха назначени квестори на Позитива АД. Свързах се с тях и разбрах, че има много потърпевши като мен, които са подали информация до прокуратурата. Нарочно не давах голяма публичност, за да може прокуратурата да хване хората, които стоят зад цялата схема. Когато се дава публичност се вреди и затруднява събирането на качествени доказателства, чрез които виновните лица да бъдат осъдени. Тъй като вече излезе доста информация в интернет и по телевизията, мога да споделя всички детайли.
Как работи схемата на тези измамници, как зарибяват жертвите си и какви способи използват?
Цялата схема е много добре замислена! Това не са някакви начинаещи мошеници. Всеки детайл е направен точно както се изисква по закон и по нищо не може да се разбере, че е измама. Моята препоръка към всички е да проверяват дали инвестиционния посредник има лиценз от Комисията за финансов надзор и по възможност да се доверяват само на утвърдени с годините посредници.
Феникснюз разполага с информация, че замесените в тези фирми хора заплашват всички, които споменават имената им къде със съд, къде с друга саморазправа. Единственото, което правят медиите, е да съобщават информацията от КФН по тези случаи. Информацията ко в коя фирма има участие също е официално. На кого друг да се сърдят, освен на себе си?!

Кой стои зад Позитивите?
Позитива АД
Управители:

ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ АНДОНОВ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ

Прогресива Трейдинг

Управители:

Петранка Петрова Узунова
Ивайло Атанасов Минчев

Съдружници:
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ АТАНАСОВ, 31000 лв.
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА МАРИНОВА-ВЛАДИМИРОВА, 31000 лв.
ИВАЙЛО АТАНАСОВ МИНЧЕВ, 31000 лв.
ПЕТРАНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА, 31000 лв.
АТАНАС БОРИСЛАВОВ БОГОЕВ, 34000 лв.
ВЕСКА ДРАГАНОВА АРСОВА, 31000 лв.
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, 31000 лв.
АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ, 31000 лв.
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, 31000 лв.
Виктор Мисовски, 34000 лв.
Велко Иванович, 34000 лв.

ББГ Симекс-България –  затова дружество няма данни за нея в Търговския регистър

Позитива фронт офис
Управител:

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ДОЦОВ
Съдружници:
ЙОРДАН АТАНАСОВ МОЛЛОВ
КИРИЛ ТОМОВ ДЖАБАРОВ

През 2016 г. те са заличени като съдружници.
Тези две момчета фигурират в една друга фирма, която също е забранена от КФН – Глобал Маркетс, или Интерактив къмпани, които също са с отнети лицензи и забрана за извършване на инвестиционна посредническа дейност.
С Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 5 юли т.г. забранява на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД), ЕИК 200287666 и назначиа Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД) .