//Публична тайна: ДАНС и прокуратурата не разследват политици за финансови престъпления!
пари, корупция

Публична тайна: ДАНС и прокуратурата не разследват политици за финансови престъпления!

Според днешния доклад на Европейската комисия от днес, ДАНС и прокуратурата в България не разследват качествено потенциални финансови престъпления в България, свързани с пране на пари от политици.

Две трети от сигналите на банките у нас до ДАНС за съмнителни трансакции се отнасят до местни политици, но впоследствие по тези случаи не се стига до правораздаване.
Това пише в доклада на ЕК за икономическите политики на 27-те страни членки по линия на т. нар. Европейски семестър. За първи път в него е отделена подробна и изключително критична глава за прането на пари.

. 2/3 от съмнителните транзакции, докладвани от финансовите институции в ДАНС, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия, пише още в доклада.

Според ЕК няма значим напредък до момента в изследването на пречките, които спъват подобни разследвания и превръщането им в годни доказателства на прокуратурата.

България все още не е финализирала и не е нотифицирала основния инструмент за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма – National Risk Assessment, отбелязва ЕК. И подчертава, че специално трябва да се адресира проблемът с корупцията, която е основната предпоставка за прането на пари. „Властите трябва да покажат устойчива тенденция към ефективно разследване и внасяне в съда на достатъчно случаи на корупция по високо равнище, включително по отношение на политици“, посочва ЕК.

В същото време адвокати протестират, че ДАНС и законодателя иска да ги напарви доносници и да наруши правото на адвокатската тайна. Адвокат пък пере пари на Венецуела, или поне така твърдят чуждите служби, от които научаваме подобни новини…