зорница, лема

Само във Феникснюз: „Лема Трейдинг“ е фирмата, която…

Всички версии и загадки паднаха - „Лема Трейдинг“ ЕООД е фирмата, която след директна покана без обществена поръчка поддържа сървърите на Агенцията по вписванията и най-вече - Търговския регистър. Докато се споменават маникюристки и други…